Zamówienia publiczne

Email Drukuj PDF

Zapytanie ofertowe

z dnia 07.03.2011r.

 

Poszukujemy pracownika do spraw promocji i marketingu w Dziale Artystycznym w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie.

 

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

- doskonałe umiejętności interpersonalne,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- inicjatywa i kreatywność w działaniu,

- znajomość zagadnień marketingu internetowego,

- komunikatywność.

 

Opis stanowiska:

- promocja imprez i wszelkich działań statutowych MOK,

- współpraca z mediami,

- redagowanie komunikatów prasowych i medialnych,

- udział w tworzeniu programów TV i radiowych spotów reklamowych,

- prowadzenie forum i innych portali społecznościowych.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- równoważny czas pracy,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość rozwoju osobistego.

Aktualizacja: Poniedziałek, 07. Marzec 2011 12:18
Email Drukuj PDF

Zapytanie ofertowe

z dnia 07.03.2011r.

 

Poszukujemy pracownika do Działu Artystycznego w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie na stanowisko instruktora.

 

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe,

- obsługa komputera (w tym programu COREL),

- podstawowa wiedza z zakresu kultury.

 

 

Preferowane umiejętności:

- organizacja imprez artystycznych,

- organizacja pracy zespołu zainteresowań (w wybranej dziedzinie artystycznej),

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność, pomysłowość i innowacyjność,

- mile widziane osiągnięcia artystyczne.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę,

- równoważny czas pracy,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość rozwoju osobistego.

Aktualizacja: Poniedziałek, 07. Marzec 2011 12:19
Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 02.11.2010r.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza do składania ofert na wykonanie wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

2.Termin wykonania zamówienia – 31.12.2010r.

3.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.

5.Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.

6.Wymagania techniczne stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7.Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.

8.Oferta winna być złożona w zamkniętych kopertach do dnia 25.11.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.

 

Załącznik: Składniki systemu monitoringu

 

Szczegółowe wymagania dotyczące składników systemu monitoringu wizyjnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie – dot. Zapytania ofertowego z dnia 02.11.2010r

kamery:
zewnętrzne: przetwornik SONY 1/3'', TVL 420, rozdzielczość 512 x 582, doświetlacz podczerwieni 35 – 40 metrów, obiektyw regulowany 4 – 9 mm
wewnętrzne:przetwornik SONY 1/3'', TVL 420, rozdzielczość 512 x 582, doświetlacz podczerwieni 20 – 25 metrów, obiektyw 3,6 mm

rejestrator:
zapis sygnału cyfrowy, z prędkością odświeżania 25 klatek na sekundę (w systemie PAL), kanał audio, dysk 500 GB, moduł sieciowy LAN, zapis w standardzie MP4

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 02.11.2010r.

 

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza do składania ofert na wykonanie wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego dla obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

   

 2. Termin wykonania zamówienia – 31.12.2010r.

 

 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    

 2. Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.

   

 3. Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.

   

 4. Wymagania techniczne stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.

   

 2. Oferta winna być złożona w zamkniętych kopertach do dnia 25.11.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.

 

 

 

 

 

Aktualizacja: Wtorek, 09. Listopad 2010 11:14
Email Drukuj PDF

Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
„Głogów – znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej
Dolnego Śląska – Festiwal 7 Kultur – 1000-letni Głogów”
Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura” Działanie 6.5 Turystyka Kulturowa.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (nr projektu RPDS.06.05.00-02-007/10).
Beneficjent                                                           Realizator 
Gmina Miejska Głogów                                        Miejski Ośrodek Kultury
Rynek 10                                                               Plac Konstytucji 3 Maja 2
67-200 Głogów                                                     67-200 Głogów
tel. 76 7265400                                                     tel. 76 8334140

Wysokość dofinansowania:  70%
Wartość projektu (założenie):  673 282,33 zł
Wartość dofinansowania (założenie):  460 977,65zł
Udział własny Gminy (założenie):  197 561,85 zł
Okres realizacji:  2009-2010ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 11.08.2010r.


Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na  wynajem sceny z montażem na koncert zespołu „Śląsk” zgodnie z jego wymaganiami technicznymi (zał nr 1), podczas obchodów  „Festiwalu 7 Kultur” w dniu 18.09.2010r. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wita Stwosza w Głogowie.
1.Honorarium dofinansowane jest w ramach RPO WD (Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura” Działanie 6.5 Turystyka Kulturowa).
2.Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny na koncert  zespołu „Śląsk” w dniu 18.09.2010r.
3.Koszty wykonania zamówienia  refundowane są  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
6.Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
7.Wymagania techniczne zespołu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.  
9.Oferta winna być złożona w zamkniętych kopertach do dnia 23.08.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.


Załącznik nr 1


WARUNKI TECHNICZNE


SCENA NA KONCERT ZESPOŁU ŚLĄSK W DNIU 18.09.2010r

Wymiary sceny:
szerokość – 12 metrów,
głębokość – 10 metrów,
wysokość – 1,4 metra


Scena bez zadaszenia. Z tyłu sceny tło (horyzont) na całej jej szerokości.
Scena powinna posiadać aktualny atest bezpieczeństwa użytkowania.
Dwa boczne wejścia – zejścia ze sceny – szerokie minimum 1,5 metra) z poręczami po obu stronach.

Email Drukuj PDF

Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
„Głogów – znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej
Dolnego Śląska – Festiwal 7 Kultur – 1000-letni Głogów”

Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura” Działanie 6.5 Turystyka Kulturowa.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Beneficjent                                                           Realizator  
Gmina Miejska Głogów                                        MiejskiOśrodek Kultury
Rynek 10                                                               Plac Konstytucji 3 Maja 2
67-200 Głogów                                                     67-200 Głogów
tel. 76 7265400                                                     tel. 76 8334140


Wysokość dofinansowania:  70%
Wartość projektu (założenie):  673 282,33 zł
Wartość dofinansowania (założenie):  460 977,65zł
Udział własny Gminy (założenie):  197 561,85 zł
Okres realizacji:  2009-2010ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 03.08.2010r.


Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na  wykonanie oświetlenia zespołu „Śląsk” zgodnie z jego wymaganiami technicznymi, podczas obchodów  „Festiwalu 7 Kultur” w dniu 18.09.2010r. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wita Stwosza w Głogowie.
1.Honorarium dofinansowane jest w ramach RPO WD (Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura” Działanie 6.5 Turystyka Kulturowa).
2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia  zespołu „Śląsk” w dniu 18.09.2010r.
3.Koszty wykonania zamówienia  refundowane są  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
6.Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
7.Wymagania techniczne zespołu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   
9.Oferta winna być złożona w zamkniętych kopertach do dnia 23.08.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.

 

Załącznik 1.

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska
„Głogów – znaczące miejsce na mapie kulturalno-turystycznej
Dolnego Śląska – Festiwal 7 Kultur – 1000-letni Głogów”

Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura” Działanie 6.5 Turystyka Kulturowa.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Beneficjent                                                           Realizator  
Gmina Miejska Głogów                                        Miejski Ośrodek Kultury
Rynek 10                                                               Plac Konstytucji 3 Maja 2
67-200 Głogów                                                     67-200 Głogów
tel. 76 7265400                                                     tel. 76 8334140


Wysokość dofinansowania:  70%
Wartość projektu (założenie):  673 282,33 zł
Wartość dofinansowania (założenie):  460 977,65zł
Udział własny Gminy (założenie):  197 561,85 zł
Okres realizacji:  2009-2010ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 03.08.2010r.


Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na  wykonanie nagłośnienia zespołu „Śląsk” zgodnie z jego wymaganiami technicznymi, podczas obchodów  „Festiwalu 7 Kultur” w dniu 18.09.2010r. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Wita Stwosza w Głogowie.
1.Honorarium dofinansowane jest w ramach RPO WD (Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska „Turystyka i Kultura” Działanie 6.5 Turystyka Kulturowa).
2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagłośnienia  zespołu „Śląsk” w dniu 18.09.2010r.
3.Koszty wykonania zamówienia  refundowane są  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
6.Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
7.Wymagania techniczne zespołu stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   
9.Oferta winna być złożona w zamkniętych kopertach do dnia 23.08.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.

Aktualizacja: Czwartek, 05. Sierpień 2010 09:26