Email Drukuj PDF

Dostęp do informacji

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych są obowiązane do udostępniania informacji publicznej z zastrzeżeniem art 5 w/w ustawy. Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze.

  • ogłoszenie na stronie podmiotowej BIP;
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej informacji publicznych które nie zostały udostępnione w BIP;
    pobierz druk wniosku - w PDF
  • udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku informacji, która może być niezwłocznie udostępniona;
  • wyłożenie w miejscu powszechnie dostępnym;