Zamówienia Publiczne 2012

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Głogów: Dostawa sprzętu uzupełniającego do nagłośnienia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
Numer ogłoszenia: 456914 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 415174 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8334140, faks 76 8334140.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu uzupełniającego do nagłośnienia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu uzupełniającego nagłośnienie do wysokości posiadanych przez Miejski Ośrodek Kultury środków. 2.Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. 4.Oferta musi być kompletna w zakresie całości zamówienia. Nieuwzględnienie chociażby jednej z wyszczególnionych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. 1).Skrzynia transportowa na mikser YAMAHA LS9-32 - 1 szt. 2).Skrzynia transportowa na wzmacniacze monitorowe i wzmacniacze foh na wys. 10U - 2 szt. 3).Pokrowiec na subwoofer POLAUDIO TP118- 6 szt. 4).Platforma na kółkach do subwoofera POLAUDIO TP118 - 2 szt. 5).Skrzynia transportowa na 3 szt. POLAUDIO SLA 112 - 2 szt. 6).Statyw z windą - 2 szt. 7).Wzmacniacz do monitorów - 4 szt. 8).Monitor sceniczny - 6 szt. 9).Zestaw nagłośnieniowy - 1 kpl 10).Skrzynia transportowa na kable - 2 szt 11).Kabel mikrofonowy (Klotz MY206) - 300 metrów 12).Łącze XLR żeńskie klasy Neutrik - 30 szt. 13).Łącze XLR męskie klasy Neutrik - 30 szt. 14).Kabel głośnikowy 2 x 2,52 4Audio LS2250- 150 metrów 15).Łącze SPEAKON klasy Neutrik (NL2FC) - 20 szt 16).Profesjonalny statyw mikrofonowy - 10 szt. 17).Profesjonalny zestaw mikrofonów do perkusji - 1 komplet 18).Profesjonalny mikrofon wokalowy - 2 szt 19).Profesjonalny mikrofon wokalowy - 2 szt 20).Profesjonalny mikrofon instrumentalny - 2 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M. Ostrowski, al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54471,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52363,00

 • Oferta z najniższą ceną: 52363,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56817,07

 • Waluta: PLN.

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia

Głogów: Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia MCK Mayday w Głogowie
Numer ogłoszenia: 449298 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 422788 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8334140, faks 76 8334140.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia MCK Mayday w Głogowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia MCK Mayday w Głogowie do wysokości posiadanych przez Miejski Ośrodek Kultury środków. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. Oferta musi być kompletna w zakresie całości zamówienia. Nieuwzględnienie chociażby jednej z wyszczególnionych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. Ilekroć w SIWZ został użyty symbol towarowy, należ to rozumieć jako przykładowy i istnieje możliwość zastosowania towaru równoważnego. HOL: Stolik 80x80x45 - 3 szt. Sofa 2,5 osobowa - 3 szt. Fotel - 6 szt. SALA BALETOWA: Szafa 80x60x183 - 3 szt. Krzesła konferencyjne - 26 szt. Stolik 80x80x75 - 2 szt. SZATNIA: Szafy skrytkowe metalowe BHP/8 - 4 szt. Wieszak z ławeczką - 1 szt. Folia na okno (szron) - 2 szt. HOL GÓRNY: Sofa 2-osobowa - 2 szt. Worki Sako XXXL - 4 szt. POKÓJ INSTRUKTORÓW: Biurko proste 140x80x75 - 2 szt. Kontener mobilny - 2 szt. Stolik 80x80x75 - 1 szt. Szafa 80x39x183 - 2 szt. Atestowane krzesło biurowe - 2 szt. Krzesła konferencyjne - 3 szt. Sejf - 1 szt SALA PLASTYCZNA: Stolik 80x80x75 - 5 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt. Krzesła konferencyjne - 20 szt. SALA MULTIMEDIALNA: Stolik 80x80x75 - 3 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt. Krzesła konferencyjne - 12szt. BIURO: Biurko 140x70x75 - 1 szt. Kontener mobilny - 1 szt. Stolik 80x80x75 - 1 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt. Atestowane krzesło biurowe - 1 szt. Krzesła konferencyjne - 2 szt. GARDEROBA: Stół 80x60x75 z blatem - 5 szt Wieszak metalowy z kółkami jezdnymi - 5 szt. TOALETA: Folia na okno (szron) - 1 szt POKÓJ TERAPEUTYCZNY: Biurko 140x80x75 - 1 szt. Stolik 80x80x75 - 1 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt Atestowane krzesło biurowe - 1 szt Krzesło konferencyjne - 1 szt HOL II: Stolik 80x80x75 - 10 szt. Krzesła konferencyjne - 40 szt. Vancouver Round 2-osobowy - 6 szt. Vancouver Round 1-osobowy - 12 szt. Stolik 80x80x75 nogi aluminiowe 5x5 - 10 szt. Fotel obrotowy - 2 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POKKER OFFICE Tadeusz Kubic Spółka Jawna, Krasińskiego 24, 40-019 Katowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58536,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46993,17

 • Oferta z najniższą ceną: 46993,17 / Oferta z najwyższą ceną: 111000,00

 • Waluta: PLN.

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Głogów: DOSTAWA I MONTAŻ KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA MCK MAYDAY W GŁOGOWIE
Numer ogłoszenia: 422788 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury , Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8334140, faks 76 8334140.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mok.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA I MOJNTAŻ KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA MCK MAYDAY W GŁOGOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia MCK Mayday w Głogowie do wysokości posiadanych przez Miejski Ośrodek Kultury środków. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. Oferta musi być kompletna w zakresie całości zamówienia. Nieuwzględnienie chociażby jednej z wyszczególnionych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. Ilekroć w niniejszej SIWZ został użyty symbol towarowy, należ to rozumieć jako przykładowy i istnieje możliwość zastosowania towaru równoważnego. HOL: Stolik 80x80x45 - 3 szt. Sofa 2,5 osobowa - 3 szt. Fotel - 6 szt. SALA BALETOWA: Szafa 80x60x183 - 3 szt. Krzesła konferencyjne - 26 szt. Stolik 80x80x75 - 2 szt. SZATNIA: Szafy skrytkowe metalowe BHP/8 - 4 szt. Wieszak z ławeczką - 1 szt. Folia na okno (szron) - 2 szt. HOL GÓRNY: Sofa 2-osobowa - 2 szt. Worki Sako XXXL - 4 szt. POKÓJ INSTRUKTORÓW: Biurko proste 140x80x75 - 2 szt. Kontener mobilny - 2 szt. Stolik 80x80x75 - 1 szt. Szafa 80x39x183 - 2 szt. Atestowane krzesło biurowe - 2 szt. Krzesła konferencyjne - 3 szt. Sejf - 1 szt SALA PLASTYCZNA: Stolik 80x80x75 - 5 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt. Krzesła konferencyjne - 20 szt. SALA MULTIMEDIALNA: Stolik 80x80x75 - 3 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt. Krzesła konferencyjne - 12szt. BIURO: Biurko 140x70x75 - 1 szt. Kontener mobilny - 1 szt. Stolik 80x80x75 - 1 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt. Atestowane krzesło biurowe - 1 szt. Krzesła konferencyjne - 2 szt. GARDEROBA: Stół 80x60x75 z blatem - 5 szt Wieszak metalowy z kółkami jezdnymi - 5 szt. TOALETA: Folia na okno (szron) - 1 szt POKÓJ TERAPEUTYCZNY: Biurko 140x80x75 - 1 szt. Stolik 80x80x75 - 1 szt. Szafa 80x39x183 - 1 szt Atestowane krzesło biurowe - 1 szt Krzesło konferencyjne - 1 szt HOL II: Stolik 80x80x75 - 10 szt. Krzesła konferencyjne - 40 szt. Vancouver Round 2-osobowy - 6 szt. Vancouver Round 1-osobowy - 12 szt. Stolik 80x80x75 nogi aluminiowe 5x5 - 10 szt. Fotel obrotowy - 2 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium zamawiający ustalił w kwocie 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy wyposażenia biurowego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć: wykonanie co najmniej jednej dostawy wyposażenia biurowego na kwotę co najmniej 70.000 zł brutto. Do wykazu sporzadzonego według wzoru stanowiącego załacznik nr 5 do niniejszej SIWZ Wykonawca winien załaczyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załacznika nr 5. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC, dowodu jego opłacenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony załacznik nr 1 - formularz ofertowy. 2. pełnomocnictwo podmiotów wykonujących wspólnie. 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów załaczonych do oferty. 4. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom. 5. Zobowiązania innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu rzeczowo - finansowego, 2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 3) wystąpienia przedłużającej się procedury badania i oceny ofert oraz procedury odwoławczej - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 4) konieczności wykonania ewentualnych zamówień uzupełniających - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 5) ograniczenia zakresu, czego nie można było przewidzieć mimo dochowania należytej staranności - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w tym terminu realizacji zamówienia, Pozostałe zmiany: 1) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, 2) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , 3) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez osobę powołaną przez Zamawiającego. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mok.glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury Plac Konstytucji 3 Maja 2 67-200 Głogów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury Plac Konstytucji 3 Maja 2 67-200 Głogów pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załacznik 1: SIWZ (pobierz dokument)

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Głogów: Dostawa sprzętu uzupełniającego do nagłośnienia dla Miejskiego Ośodka Kultury w Głogowie


Numer ogłoszenia: 415174 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury , Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8334140, faks 76 8334140.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mok.glogow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu uzupełniającego do nagłośnienia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu uzupełniającego nagłośnienie do wysokości posiadanych przez Miejski Ośrodek Kultury środków. 2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w załączniku nr 1a do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Zamówiony towar zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na wskazany przez Zamawiającego adres. 4. Oferta musi być kompletna w zakresie całości zamówienia. Nieuwzględnienie chociażby jednej z wyszczególnionych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. 5. Wykaz zamawianego sprzętu: 1). Skrzynia transportowa na mikser YAMAHA LS9-32 - 1 szt. 2). Skrzynia transportowa na wzmacniacze monitorowe i wzmacniacze foh na wys. 10U - 2 szt. 3). Pokrowiec na subwoofer POLAUDIO TP118- 6 szt. 4). Platforma na kółkach do subwoofera POLAUDIO TP118 - 2 szt. 5). Skrzynia transportowa na 3 szt. POLAUDIO SLA 112 - 2 szt. 6). Statyw z windą - 2 szt. 7). Wzmacniacz do monitorów - 4 szt. 8). Monitor sceniczny - 6 szt. 9). Zestaw nagłośnieniowy - 1 kpl 10). Skrzynia transportowa na kable - 2 szt 11). Kabel mikrofonowy (Klotz MY206) - 300 metrów 12). Łącze XLR żeńskie klasy Neutrik - 30 szt. 13). Łącze XLR męskie klasy Neutrik - 30 szt. 14). Kabel głośnikowy 2 x 2,52 4Audio LS2250- 150 metrów 15). Łącze SPEAKON klasy Neutrik (NL2FC) - 20 szt 16). Profesjonalny statyw mikrofonowy - 10 szt. 17). Profesjonalny zestaw mikrofonów do perkusji - 1 komplet 18). Profesjonalny mikrofon wokalowy - 2 szt 19). Profesjonalny mikrofon wokalowy - 2 szt 20). Profesjonalny mikrofon instrumentalny - 2 szt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.24.00-6, 32.34.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy sprzętu nagłaśniającego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej jednej dostawy sprzętu nagłaśniającego na kwotę co najmniej 60.000 zł brutto. Do wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załacznika nr 5). Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC, dowodu jego opłacenia na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo podmiotów występujących współnie. 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia - jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 4. Wykaz częśi zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom. 5. Zobowiązanie innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu rzeczowo - finansowego, 2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 3) wystąpienia przedłużającej się procedury badania i oceny ofert oraz procedury odwoławczej - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 4) konieczności wykonania ewentualnych zamówień uzupełniających - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 5) ograniczenia zakresu, czego nie można było przewidzieć mimo dochowania należytej staranności - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w tym terminu realizacji zamówienia, 4. Pozostałe zmiany: 1) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, 2) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , 3) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone. 5. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez osobę powołaną przez Zamawiającego. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mok.glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załącznik 1: SIWZ (pobierz dokument)

Email Drukuj PDF

„Dostawę aparatury nagłośnieniowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie”

Wykonawcy którzy złożyli oferty

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aparatury nagłośnieniowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie”

 

Część I:

 

 1. Na podst. Art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

  POL – AUDIO

  inż. Leszek Polanowski

  ul.M.C.Skłodowskiej 33

  05-420 Józefów

  cena ofertowa: 74,424,84 zł

  otrzymana ilość punktów: 100

 

Uzasadnienie:

Z ofert nie podlegających odrzuceniu oferta uzyskała maksymalną ilość punktów

i jest najkorzystniejsza przy zastosowaniu kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ.

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli także wykonawcy:

 

1. M.Ostrowski spółka jawna

Al.Armii Krajowej 5

50-541 Wrocław

cena ofertowa: 93,480,00

otrzymana ilość punktów: 80

 

2. PHU RAGTIME

ul. 1 Maja 19of.

45-068 Opole

cena ofertowa: 82,767,93

ilość punktów: 90

  III. Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta dnia 09.10.2012r.

 

Cześć II:

 

  I. Na podst. Art.92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

M.Ostrowski spółka jawna

Al.Armii Krajowej 5

50-541 Wrocław

cena ofertowa: 28,462,20 zł

otrzymana ilość punktów: 100

 

Uzasadnienie:

Z ofert nie podlegających odrzuceniu oferta uzyskała maksymalną ilość punktów

i jest najkorzystniejsza przy zastosowaniu kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ.

 

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli także wykonawcy:

 

PHU RAGTIME

ul. 1 Maja 19of.

45-068 Opole

cena ofertowa: 31,889,00 zł

ilość punktów: 92

 

  III. Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta dnia 09.10.2012r.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL