Zamówienia publiczne 2011

Email Drukuj PDF

zaproszenie do składania ofert

Głogów, dnia 08.12.2011r.

 

Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na wykonanie cyklinowania oraz lakierowania parkietu.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest cyklinowanie i lakierowanie parkietu (półmat) w sali konferencyjnej MOK o wymiarach 17,60m x 8,60m.
 2. Termin wykonania zamówienia – 16 – 20.01.2012.
 3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
 5. Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.
 6. Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.
 7. Oferta winna być złożona do dnia 19.12.2011r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. Nr 1.

 

 

Z poważaniem

Email Drukuj PDF

OFERTA

Głogów, dnia 07.12.2011r.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie odda w dzierżawę lokal gastronomiczny

o powierzchni 163 m2 z zapleczem oraz tarasem o powierzchni 147 m2, znajdujący się w budynku MOK,

Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów.

 

Oferty należy składać do dnia 27.12.2011r. do godz. 13.00 w sekretariacie MOK, pokój nr 1, tel 76/8334140.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 30.12.2011r. o godz. 12.00 w MOK.

 

Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie proponowana cena za wynajem lokalu. Dzierżawca będzie opłacał wszystkie media na podstawie oddzielnych umów i wskazań liczników.

Warunkiem dzierżawy jest dostosowanie istniejących w lokalu toalet do potrzeb personelu i klientów.

 

Oferty powinny zawierać:

 • proponowaną cenę dzierżawy,
 • koncepcję aranżacji wnętrza z uwzględnieniem toalet,
 • koncepcję prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym.

 

Preferowane będą oferty zawierające działalność gastronomiczną.

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 17.10.2011r.

Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na  odkaraluszanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie na powierzchni 1400 m2.

1.Przedmiotem zamówienia jest odkaraluszanie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie na powierzchni 1400 m..

2.Termin wykonania zamówienia – 05.11.2011r.

3.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.

5.Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.

6.Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   

7.Oferta winna być złożona w zamkniętych kopertach do dnia 26.10.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.

Aktualizacja: Poniedziałek, 17. Październik 2011 11:58
Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 17.03.2011r.


Miejski Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  wynajem i montaż sceny oraz zapewnienie garderób dla artystów w postaci 3szt. namiotów
o wymiarach min. 4x4m na  imprezę pn. „Dni Głogowa”, która odbędzie się w dniach 4-5.06.2011r. na Targowisku Miejskim w Głogowie.
Prosimy o podanie kwoty brutto za w/w  usługę.

Specyfikacja sceny:
Scena o wymiarach 14 x 12m i wysokości 10 m ze słupami pod nagłośnienie. Zadaszenie w kolorze czarnym z niepalnego materiału. Atesty konstrukcji Quadro System zadaszenia pozwalające na obciążenie jej ciężarem ca 3 000 kg. Konstrukcja pod nagłośnienie umożliwiająca podwieszenie systemów liniowych po 1 000 kg na stronę. Scena osłonięta z trzech stron półprzepuszczalnymi, niepalnymi siatkami w kolorze czarnym, zgodnymi z wymogami riderowymi gwiazd estrady. Podesty sceny ustawione na konstrukcji o wysokości 2,30m. Możliwości techniczne umożliwiające ustawienie wybiegu, wingów pod stanowiska monitorowe, ruchomych riserów dla potrzeb bezkonfliktowego przemieszczania backline’u występujących kolejno wykonawców. Scena zabezpieczona ośmioma odciągami, a w razie niesprzyjającego podłoża – 1 000 – litrowymi pojemnikami z wodą. Wymagane jest również profesjonalnie zorganizowane i zadaszone stanowisko mikserów przodowych FOH.

Ofert należy składać do dnia 11.04.2011r. do godz. 10.00 w Wydziale Promocji Miasta w Urzędzie Miasta ul. Rynek 10 , 67-200 Głogów. (liczy się data wpływu do UM)

Aktualizacja: Wtorek, 22. Marzec 2011 09:09
Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 17.03.2011r.

Miejski Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  wykonanie nagłośnienia podczas  imprezy pn. „Dni Głogowa”, która odbędzie się w dniach
4-5.06.2011r. na Targowisku Miejskim w Głogowie. Nagłośnienie powinno spełniać wymagania techniczne zespołów zawarte w załącznikach nr 4,5,6,7 do zapytania ofertowego
Prosimy o podanie kwoty brutto za w/w  usługę.
Oferty należy składać do dnia 11.04.2011r. do godziny 10.00 w sekretariacie MOK pokój nr 1 lub przesłać pocztą na adres MOK: Pl. Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów (liczy się data wpływu do MOK).

do pobrania:

plik

Aktualizacja: Poniedziałek, 21. Marzec 2011 08:56

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL