Zamówienia publiczne 2011

Email Drukuj PDF

Zapytanie

Głogów, dnia 02.01.2012r.


Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na zakup środków czystości dla potrzeb MOK w Głogowie w 2011 roku.

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup środków czystości dla potrzeb MOK w Głogowie w 2012 roku.
2.    Termin wykonania zamówienia – zamówienia będą dokonywane sukcesywnie w miarę potrzeb MOK  do 31.12.2012r.
3.    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.    Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
5.    Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez
Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.
6.    Ofertę należy sporządzić w oparciu o wykaz zamawianych artykułów, stanowiący załącznik  Nr 1do Zapytania.
7.    Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   
8.    Oferta winna być złożona do dnia 17.01.2012r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. Nr 1.

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego z dnia 02.01.2012r.

Wykaz zamawianych artykułów:

Lp    Nazwa artykułu    Ilość    Wartość
1    Papier toaletowy szary    60 worków    
2    Papier toaletowy biały    20 worków    
3    Ręczniki papierowe „zetki” zielone    60 kartonów    
4    Ręczniki papierowe „zetki” białe    20 kartonów    
5    Tytan 700 ml    100 szt.    
6    Domestos 1,25l    60 szt.    
7    Płyn do naczyń 5l    10 szt.    
8    Ścierki do podłóg białe    300 szt.    
9    Mydło w płynie 5l    50 szt.    
10    Pasta do podłogi ARA    8 kartonów    
11    Płyn do szyb Clin 500 ml    60 szt.    
12    Worki do śmieci 60l    150 szt.    
13    Worki do śmieci 120l    80 szt.    
14    Rękawiczki ogrodowe „M:    100 szt.    
15    Pronto    30 szt.    
16    Gąbki do mycia naczyń    80 szt.    
17    Mleczko Cif 700ml    20 szt.    
18    Proszek do czyszczenia Ajax 0,5 kg    20 szt.    
19    Odświeżacz powietrza Brise    40 szt.    
20    Kostka Domestos    150 szt.    
21    Płyn do czyszczenia stali nierdzewnej    40 szt.    
22    Proszek do prania Vizir kolor 4kg    5 szt.    
23    Płyn do płukania Lenor 1l    5 szt.    

Email Drukuj PDF

Zapytanie

Głogów, dnia 02.01.2012r.Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań profilaktycznych pracowników MOK w Głogowie w 2012 roku.

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań profilaktycznych pracowników MOK w Głogowie w 2012 roku.
2.    Termin wykonania zamówienia – zamówienia będą dokonywane sukcesywnie w miarę potrzeb MOK w terminie do 31.12.2012r.
3.    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.    Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
5.    Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez
Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.
6.    Ofertę należy sporządzić w oparciu o wykaz zamawianych usług, stanowiący załącznik  
Nr 1do Zapytania.
7.    Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   
8.    Oferta winna być złożona do dnia 17.01.2012r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. Nr 1.
Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego z dnia 02.01.2011r.Wykaz zamawianych usług:


1.    Badanie profilaktyczne pracownika wykonującego pracę biurową – pracującego przy komputerze do 4 godzin.
2.    Badanie profilaktyczne pracownika wykonującego pracę biurową – pracującego przy komputerze powyżej 4 godzin.
3.    Badanie profilaktyczne pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym
4.    Pracownik porządkowy wykonujący prace na wysokościach do 3 metrów
5.    Pracownik porządkowy wykonujący prace na wysokościach powyżej 3 metrów.
6.    Konserwator wykonujący prace na wysokościach powyżej 3 metrów
7.    Pracownik wykonujący pracę na stanowisku akustyk – elektryk
8.    Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii A,B,C,D,E,T pracujący na pojeździe o ładowności do 850 kg i liczbie miejsc dla 9 osób, wykonujący również prace na wysokościach powyżej 3 metrów

Email Drukuj PDF

Zapytanie

Głogów, dnia 02.01.2012r.


Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na zakup materiałów plastycznych i artykułów biurowych dla potrzeb MOK w Głogowie w 2012 roku.

1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów plastycznych i artykułów biurowych dla potrzeb MOK w Głogowie w 2012 roku.
2.    Termin wykonania zamówienia – zamówienia będą dokonywane sukcesywnie w miarę potrzeb MOK do 31.12.2012r.
3.    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.    Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
5.    Wykonawca określi cenę obejmującą wszystkie elementy zamówienia. Cena określona przez
Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.
6.    Ofertę należy sporządzić w oparciu o wykaz zamawianych artykułów, stanowiący załącznik  Nr 1do Zapytania.
7.    Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   
8.    Oferta winna być złożona do dnia 17.01.2012r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. Nr 1.

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego z dnia 02.01.2011r.

Wykaz zamawianych artykułów:
Lp    Nazwa artykułu    Ilość    Cena jednostkowa brutto    Wartość brutto
1    Papier ksero A4 Polspeed    150 ryz        
Papier ksero A3 Polspeed    15 ryz        
Papier ksero A3 żółty    5 ryz        
Papier ksero A3 zielony    5 ryz        
Papier ksero A3 niebieski    5 ryz        
Papier ksero A3 pomarańczowy    5 ryz        
Papier ksero A3 mix    20 ryz        
Koperta C4 biała    100 szt        
Koperta C5 biała    100 szt        
Teczka wiązana biała    200 szt        
Skoroszyt tektura z oczkiem    100 szt        
Skoroszyt twardy kolorowy    300 szt        
Koszulki A4    1000 szt        
Cienkopis STABILO    100 szt        
Blok makulaturowy A5/100    100 szt        
Blok makulaturowy A4/50    20 szt        
Korektor Myszka    40 szt        
Klej w sztyfcie    50 szt        
Pióro kulkowe wymazywalne FRIXION BALL PILOT    20 szt        
Wkłady do pióro kulkowego wymazywalnego FRIXION BALL PILOT    30 szt        
Długopis super fine TOMA    200 szt        
Długopis żelowy czerwony    200 szt        
Tusz HP nr 21    20 szt        
Tusz HP nr 22    20 szt        
Toner Samsung ML 2010    3 szt        
Tusz HP 300 kolor    4 szt        
Tusz HP 300 czarny    4 szt        
Toner HP 4700 Y,M,C    12 szt        
Toner HP 4700 BLACK    5 szt        
Toner HP 35A    5 szt        
Toner HP CE 505 A    4 szt        
Tusz HP 26    5 szt        
Tusz HP 27    5 szt        
Tusz Brother LC 980 Multipack    5 szt        
Taśma dwustronna 38x10    40 szt        
Ołówek zwykły    100 szt        
Gumka do mazania    30 szt        
Marker czarny gruby    40 szt        
Marker czarny cienki (do płyt)    20 szt        
Brystol biały    200 szt        
Brystol kolor    300 szt        
Brystol czarny    50 szt        
Blok techniczny A3    200 szt        
Blok techniczny A4    100 szt        
Blok rysunkowy A3    100 szt        

Email Drukuj PDF

Zapytanie

Głogów, dnia 02.01.2012r.

Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usług plastycznych dla potrzeb MOK w Głogowie w 2012 roku.

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług plastycznych dla potrzeb MOK w Głogowie w 2012 roku.

2.    Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie do 31.12.2012r.

3.    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.    Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
5.    Wykonawca określi cenę obejmującą:
    druk plakatów A2 kolor – do 50 szt
    druk plakatów A2 kolor – do 100 szt
    druk plakatów A2 kolor – powyżej 100 szt
    druk plakatów B2 kolor – do 50 szt
    druk plakatów B2 kolor – do 50 szt
    druk plakatów B2 kolor – do 50 szt
    druk plakatów A3 kolor – do 50 szt
    druk plakatów A3 kolor – do 50 szt
    druk plakatów A3 kolor – do 50 szt
    wykonanie pełnego bannera z płótna bannerowego – cena za 1m2.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.
6.    Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   
7.    Oferta winna być złożona do dnia 17.01.2012r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. nr 1.

Aktualizacja: Wtorek, 03. Styczeń 2012 08:55
Email Drukuj PDF

Zapytanie

Głogów, dnia 02.01.2012r.


Miejski Ośrodek Kultury w  Głogowie zaprasza do składania ofert na  ochronę fizyczną imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie w 2012 roku.

1.    Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie w 2012 roku w budynku MOK i w plenerze

2.    Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie do 31.12.2012r.

3.    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w  zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.    Zamawiający informuje, że jedynym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.

5.    Wykonawca określi cenę obejmującą:
- jedną roboczogodzinę pracownika ochrony w budynku MOK,
- jedną roboczogodzinę pracownika ochrony w plenerze.
Walutą ceny oferowanej jest złoty polski brutto.

6.    Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów; tel. (076) 8334140; fax. (076) 8334140.   

7.    Oferta winna być złożona do dnia 17.01.2012r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury, Plac Konstytucji 3 Maja 2; 67-200 Głogów; sekretariat pok. Nr 1.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL