Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 08.03.2012r.

 

 

Miejski Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na obsługę handlową, rozrywkową i gastronomiczną imprezy pn. „Dni Głogowa”, która odbędzie się w dniach 2-3.06.2012r. na Targowisku Miejskim w Głogowie oraz 1-3.06.2012r. w Fosie Miejskiej.

Prosimy o podanie kwoty brutto za wyłączność na prowadzenie działalności handlowej, rozrywkowej,  gastronomicznej i sprzedaży piwa oraz napojów podczas imprezy.

Zakres obsługi na Targowisku będzie obejmował (gotowość  02.06.2012 o godzinie 10.00):

–         dużą i mała gastronomię: grille, słodycze, watę cukrową, pop corn, gofry, lody itp.

–         automaty do napojów i jedzenie typu fast food,

–         wysokiej klasy wesołe miasteczko oraz urządzenia rekreacyjne dla dzieci (zamki, zjeżdżalnie itp.)

–         balony, zabawki, sztuczną biżuterię i inne atrakcyjne towary festynowe,

–         miejsca do siedzenia oraz konsumpcji dla uczestników, zabezpieczając jednorazowo 1500 miejsc siedzących,

–         halę namiotową dla publiczności o pojemności 100 osób i roll bary z piwem w ilości minimum 12 sztuk – całość zabezpieczona płotami

–         2 duże namioty (min. 5x4m) na garderoby dla artystów.

Zakres obsługi w Fosie będzie obejmował ( 01.06.2012 w godzinach 14.00 – 22.00 – Dzień Dziecka, 02.06.2012 w godzinach 13.00 – 17.00, 03.06.2012 w godzinach 13.00 – 17.00):

–         dużą i mała gastronomię: grille, słodycze, watę cukrową, pop corn, gofry, lody, itp.

–         automaty do napojów i jedzenie typu fast food,

–         balony, zabawki, sztuczną biżuterię i inne atrakcyjne towary festynowe,

–         miejsca do siedzenia oraz konsumpcji dla uczestników, zabezpieczając jednorazowo 1500 miejsc siedzących w formie ogródka ogrodzonego płotami,

–         roll bary z piwem w ilości minimum 12 sztuk,

–         3 duże namioty (min. 5x4m) na garderoby dla artystów

Oferty należy składać do dnia 30.03.2012r. do godziny 10.00 w sekretariacie MOK pokój nr 1 lub przesłać pocztą na adres MOK: Pl. Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów (liczy się data wpływu do MOK). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert.