Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie - BIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie

Dane:

NIP: 693-00-14-531

REGON: 000286120

Pełonomocnicy:

Bartłomiej Adamczak - Dyrektor MOK

Monika Majkowska - Główna Księgowa

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie nr VIII/108/99 z dnia 25 maja 1999r. W sprawie utworzenia Rejestru Instytucji Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie został wpisany do niniejszego rejestru pod pozycją nr 02/V/1999 z datą podjęcia powyższej uchwały i uzyskało osobowość prawną.

 


 

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie zajęć artystycznych kulturalnych i edukacyjnych

  1. Pobierz treść ogłoszenia w formacie PDF [3MB]
  2. Pobierz formularz oferty w formacie DOCX [30KB]

Głogów, dnia 07.12.2011r.

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie odda w dzierżawę lokal gastronomiczny

o powierzchni 163 m2 z zapleczem oraz tarasem o powierzchni 147 m2, znajdujący się w budynku MOK,

Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów.

 

Oferty należy składać do dnia 27.12.2011r. do godz. 13.00 w sekretariacie MOK, pokój nr 1, tel 76/8334140.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 30.12.2011r. o godz. 12.00 w MOK.

 

Najważniejszym kryterium wyboru oferty będzie proponowana cena za wynajem lokalu. Dzierżawca będzie opłacał wszystkie media na podstawie oddzielnych umów i wskazań liczników.

Warunkiem dzierżawy jest dostosowanie istniejących w lokalu toalet do potrzeb personelu i klientów.

 

Oferty powinny zawierać:

  • proponowaną cenę dzierżawy,

  • koncepcję aranżacji wnętrza z uwzględnieniem toalet,

  • koncepcję prowadzenia działalności o charakterze kulturalnym.

 

Preferowane będą oferty zawierające działalność gastronomiczną.